Salgs- og leveringsbetingelser for køb og genoptankning af elektronisk gavekort til Bog & idé og Legekæden

Salgs- og leveringsbetingelserne er en integreret del af aftalen om køb, eller genoptankning af gavekortet. Du bedes derfor venligst læse salgs- og leveringsbetingelserne, før du afgiver din bestilling på køb eller genoptankning af gavekort.

 

Anvendelse

Gavekortet er et elektronisk gavekort, som kan bruges som en slags hævekort i stedet for kontanter. Gavekortet kan anvendes til betaling i Bog & idés butikker, Bog & idé webshop, Legekæden butikker, Legekæden webshop og BOGhandleren butikker.

 

Udbyder & udsteder

Gavekortet udbydes og udstedes af:
Indeks Retail Butik A/S
Mossvej 2
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 59948628
Tlf.: +45 7675 2020
E-mail: hej@bogide-legekaeden.dk

 

Bestilling & ordrebekræftelse

Minimumsbeløbet på et gavekort er DKK 100,- og maksimumbeløbet er DKK 3.000,-
Når du har indtastet din bestilling af gavekort eller genoptankning heraf og gennemført betalingen, sendes straks en ordrebekræftelse pr. e-mail, til den e-mail adresse, som du har angivet ved bestilling af gavekortet eller genoptankning heraf.
Der er indgået en aftale om dit køb af gavekortet når du klikker på ”Godkend køb” og beskeden ”Tak for din bestilling” vises på skærmen.
Du kan til enhver tid udskrive Salgs- og leveringsbetingelserne, som danner grundlag for den aftale, som du indgår med Indeks Retail Butik A/S i forbindelse med køb af gavekort eller optankning heraf.
Hvis du har tastet forkert eller begået en anden fejl i forbindelse med din bestilling af gavekortet er du velkommen til at kontakte Bog & idé/Legekæden som derefter vil hjælpe dig.

 

Kontaktoplysninger:
Bog & idé og Legekæden
Mossvej 2
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 59948628
Tlf.: +45 7675 2020
E-mail: hej@bogide-legekaeden.dk

 

Betaling

Betaling kan foretages med Dankort, VISA/Dankort, MobilePay, VISA Electron og Mastercard.
Din betaling håndteres af NETS/NetAxcept. NETS håndterer alle betalinger og al kortdata. NETS lever op til internationale sikkerhedsstandarder (den såkaldte Payment Card Industry Data Security Standard, forkortet PCI DSS). Udveksling af oplysninger mellem Indeks Retail Butik A/S og databehandleren sker krypteret i SSL (Secure SocketLayer).
Beløbet trækkes på din konto, når Bog & idé og Legekæden afsender gavekortet. Ved genoptankning af gavekort trækkes betalingen med det samme, købet er gennemført.
Som udgangspunkt er det gebyrfrit at handle på bog-ide.dk samt legekaeden.dk, men ved brug af betalingskort udstedt uden for EU, eller udstedt som erhvervskort, vil du blive pålagt et gebyr, som afhænger af typen af dit betalingskort og det samlede ordrebeløb. Du får oplyst størrelsen af gebyret, inden du gennemfører din Ordre.

 

Leveringsbetingelser

Gavekort leveres normalt i løbet af 2-7 hverdage, såfremt der ikke i bestillingen specifikt er anmodet om en senere leveringsdato. Der sker ingen forsendelse på lørdage, søndage og helligdage.
Alle gavekort sendes med Post Nord. Der kan forekomme forsinkelse hos Post Nord, som Bog & idé/Legekæden er uden indflydelse på og derfor fraskriver sig ansvaret for.
Såfremt gavekortet ikke bliver leveret, men bortkommer under forsendelse, skal underretning herom ske til:

Bog & idé og Legekæden
Mossvej 2
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 59948628
Tlf.: +45 7675 2020
E-mail: hej@bogide-legekaeden.dk


Hvis gavekort er bortkommet under forsendelse, vil der blive fremsendt et nyt gavekort, forudsat at bortkomne gavekort ikke er blevet aktiveret, da dette ellers anses for at være modtaget.

 

Forsendelses- og ekspeditionsgebyrer

Gebyr for forsendelse og ekspedition udgør DKK 20,- pr. gavekort. Ved almindeligt brev. Ved Quickbrev og Udlandsbrev udgør forsendelse- og ekspeditionsgebyr DKK 40,- pr gavekort.
Gebyr for forsendelse og ekspedition pr. aktiveringskode udgør DKK 0,- for koder sendt pr. e-mail

 

Fortrydelsesret

Du kan fortryde aftalen om køb af gavekort.
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget gavekortet.
Hvis du f.eks. modtager gavekortet mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.
Gennemføres 1. indløsningstransaktion på gavekortet inden for fortrydelsesfristen på 14 dage, bortfalder fortrydelsesfristen umiddelbart efter gennemførslen af 1. indløsningstransaktion på gavekortet.

 

Udnyttelse af fortrydelsesretten

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du tilbagesende gavekortet. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet kuverten med kortet til Post Nord, eller anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til Bog & idé/Legekæden. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at du har fortrudt aftalen om køb samt returnering af gavekort skal ske til:

Bog & idé og Legekæden
Mossvej 2
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 59948628
Tlf.: +45 7675 2020
E-mail: hej@bogide-legekaeden.dk


Når Bog & idé/Legekæden modtager gavekortet retur fra dig, indsættes gavekortets pålydende værdi samt de betalte forsendelses- og ekspeditionsgebyrer på din bankkonto.
Du skal selv betale omkostningerne (porto/fragt) vedr. returneringen af gavekortet. Hvis returneringen er sket med en underfrankeret eller ikke frankeret forsendelse, så modregner Bog & idé/Legekæden returporto og eventuelt gebyr mv. for manglende returporto i gavekortets pålydende værdi.
Gavekortet skal returneres i samme stand som det blev modtaget.

 

Vilkår for brug af kortet

Gavekortet er et elektronisk gavekort, som kan anvendes til betaling af køb på samme vilkår, som ved betaling med kontanter. Gavekortet har samme funktion som et hævekort, dog skal der ikke bruges pinkode, legitimation eller anden kode for at betale med kortet.
Gavekortet kan ikke spærres, når dette først er aktiveret.
Du bærer risikoen for misbrug af gavekortet, og dermed risikoen for tab, efter at gavekortet er aktiveret. Dette gælder også, hvis kortet anvendes af en anden uden din tilladelse, f.eks. efter tyveri af gavekortet. Det samme er tilfældet for modtageren, hvis du giver gavekortet væk eller sælger dette. Da gavekortet højst kan indeholde en værdi på DKK 3.000,-, er tabet dog altid begrænset til DKK 3.000,- pr. kort og maksimalt restindestående på kortet.
Gavekort er ikke noteret i dit navn, og du kan frit overdrage gavekortet.
Det er den til enhver tid værende besidder af gavekortet, som råder over gavekortet i forhold til Bog & idé og Legekæden. Dette skyldes, at gavekortet anses for at være et ihændehaverdokument.
Tabte og misbrugte gavekort erstattes ikke.

 

Kortbestemmelser

Kortbestemmelserne er en integreret del i salgs- og leveringsbetingelserne. Når du accepterer salgs- og leveringsbetingelserne, accepterer du samtidigt kortbestemmelserne.

 

Gyldighed

Gavekort udløber 3 år fra udstedelsesdatoen.

 

Udbetaling af indestående

Du kan til enhver tid i gavekortets gyldighedsperiode og op til et år efter dets udløb indløse gavekortet og få restværdien udbetalt.
Ønskes pengene udbetalt, kan dette ske ved henvendelse til Bog & idé/legekæden.

 

Saldo

Du kan tjekke saldoen på gavekort via gavekort.bog-ide.dk eller ved at scanne QR-koden på bagsiden af gavekortet.

 

Reklamationer & klager vedrørende gavekort

Ønsker du at klage over gavekortet, kan du henvende dig til:

Bog & idé og Legekæden
Mossvej 2
DK-8700 Horsens
CVR-nr.: 59948628
Tlf.: +45 7675 2020
E-mail: hej@bogide-legekaeden.dk


En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.

 

Persondatapolitik

Persondata:
For at du kan indgå aftale med os på bog-ide.dk samt legekaeden.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Indeks Retail Butik A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret præcis om, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle medarbejdere der arbejder med håndtering af webordrer Indeks Retail Butik A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig,
Indeks Retail Butik A/S, CVR-nr.: 21187399 er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. På bog-ide.dk samt legekaeden.dk
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Kundeoplysningerne bliver ikke transmitteret.
Vi samarbejder med Trustpilot for at forbedre vores kundeoplevelse. Vi videregiver derfor din mailadresse til Trustpilot.
Som registreret hos Indeks Retail Butik A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Indeks Retail Butik A/S via e-mail hej@bogide-legekaeden.dk.

 

Sprog

Aftaler om køb af gavekort og/eller genoptankning af gavekort indgås på dansk.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan kundeservice kontaktes på e-mail: hej@bogide-legekaeden.dk eller via telefon: +45 7675 2020 i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00-22.00 samt lørdag til søndag 09.00 – 15.00.

 

Ikrafttrædelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fra og med den 04. april 2022